Mua phiếu mua hàng

Phiếu mua hàng này được gửi email đến người nhận sau khi bạn thanh toán.

Tôi đã hiểu phiếu mua hàng không thể hoàn tiền lại.